Primjer upotrebe HDS1504 for CS1504

Primjer upotrebe HDS1504

1. Spojite Symbol Motorola CS1504 barkod skener sa racunarom upotrebom RS232 ili smart USB kabla. - Ukoliko se skener spaja preko USB kabla, USB drajveri moraju biti instalirani prije pokretanja HDS1504. - Drajvere za Symbol/Motoroal CS1504 USB kablove potrežite na sajtu proizvodaca ili pokušajte sa lokalnom kopijom ovdje: http://www.programbl.com/cs1504drv.zip

2. Pokrenite HDS1504 aplikaciju. Kada se pojavi terminal window, kliknite na dugme "search for scanner". Ova opcija pokušava naci na kojem COM portu je dostupan CS1504 skener. Ukoliko je skener ispravno konektovan, trebalo bi da pocne treperiti lampica kada se izabere ispravan COM port. Pokušajte procitati barkodove iz memoerije skenera klikom na dugme "Read Data". Ukoliko se barkodovi ne pojavljuju u prozoru HDS1504 postoji mogucnost da nije ispavno detektovan COM port na kojem je spojen skener. U tom slucaju pokušajte rucno da izaberete COM port i izaberite opciju Connect a zatim ponovite "Read Data". Problem sa citanjem barkodova iz memorije skenera može biti povezan sa lošom baterijom u skeneru, lošim kablovima ili pokverenom jedinicom.

cs1504 software setup

3. Kada se uvjerite da se barkodovo ispravno prikazuju u prozoru HDS1504, izaberite gdje ce se snimati barkodovi (Host Driver Settings). HDS1504 nudi opcije snimanja barkodova u baze podataka (ODBC), snimanje u log fajlove i prenos barkodova kao otkucaje sa tastature.

4. Definišite nacin startovanja HDS1504 programa i pozadinski nacin rada (background).

5. Izaberite opciju 'Auto read mode' - automatsko citanje i brisanje podataka iz memorije ili 'Manual read mode' - rucno ocitavanje.

 motorola cs1504 software

 

Serbian