HDS1504 for CS1504 Tipovi Licenci

Dostupne Licence za  HDS1504 for Symbol Motorola CS-1504 scanners Ver 4.0.1 

 
Single-user (jedna korisnička licenca)
 

 

  • Licencirano za: korisnika ili kompaniju
  • Ograničenja licence: Svaki korisnik koji koristi proizvod mora imati zasebnu licencu .
  • Ograničenje na broj narudžbi: Bez ograničenja

Single user licenca ograničava upotrebu na jedan računar po licenci. Koristi se 'CPS Product Key' tehnologija za zaštitu kopiranjai i zahjteva zasebnu licencu na svakom računaru gdje je instaliran program.

Site License

 

  • Licencirano za:  kompaniju
  • Ograničenja licence: Upotreba programa na neograničenom broju računara na jednoj lokaciji kompanije (zgrada komapnije).
  • Ograničenje na broj narudžbi:  Bez ograničenja

'Site License' omogućava kupcu da instalira program na neograničenom broju računara na jednoj lokaciji  (zgrada kompanije). Nakon kupovine, kupac dobija link ka specijalnoj verziji programa koja ne zahtjeva unos registracionih informacija. Ta verzija programa sadrži prethodno upisanu vrijednost ' registrovano za' i može biti registrovano samo na ime komapanije. Ukoliko trebate 10 ili više licenci, može razmotriti Site License ili  Unlimited Site License.

 
Unlimited Site License

 

  • Licencirano za:  kompaniju
  • Ograničenja licence:  Upotreba programa na neograničenom broju računara na svim lokacijama kompanije.
  • Ograničenje na broj narudžbi:  Jedna licenca

'Unlimited Site Licenseomogućava kupcu da instalira program na neograničenom broju računara na svim lokacijama kompanije  (bilo gdje u svijetu). Nakon kupovine, kupac dobija link ka specijalnoj verziji programa koja ne zahtjeva unos registracionih informacija. Ta verzija programa sadrži prethodno upisanu vrijednost ' registrovano za ' i može biti registrovana samo na ime komapanije. Ukoliko trebate 10 ili više licenci, može razmotriti  Site License  ili  Unlimited Site License .

 

 

Serbian